Vízöntő
A Vízöntő elsősorban a szellemiségről szól, s ha a Nap az égen a Vízöntő jelben jár, akkor jobbak az esélyek az új barátságok születésére, ami pedig a legjobb alapja egy párkapcsolatnak. Azonban amikor a Vízöntő nagyobb jelentőséget kap az égen, akkor ez az emberek viselkedésén is meglátszik, éppen azért van itt a farsang, az álarcosbál ideje, mert ekkor szeretünk leginkább másnak látszani, mint amik vagyunk. Vidám, mókás álarcokat veszünk fel, ami arra készteti az álarcunk nézőjét, hogy nevessen és barátkozzon velünk. Ugyanakkor, pedig az lenne az élet értelme, hogy mindenki önmagát tudja adni, és ezeket az álarcokat ne hordjuk a mindennapokban. Önmagam adásához azonban meg kell találni a rengeteg szerepszemélyiség mögött saját magamat, azt az önmagamat, akit senki más nem ismerhet, csak én. Ott van velem az a belső énem, életem minden percében, és persze Veletek is a saját énetek, akkor is, amikor asztrológust, anyát, vagy éppen szeretőt alakítok az Élet színpadán. 

A Vízöntőn kedvesnek látszó, de valójában gunyoros mosoly van mindig. Maszkot vesz fel, amikor emberrel találkozik. Keresztülnéz a dolgokon, a történéseken és nem mutatja meg, nem árulja el, mit érez, mit gondol, mit akar. Álarca alól a szavaival jobbra-balra szinte lesújt a mások számára érinthetetlennek látszó hírességekre, a hatalom nagytekintélyű birtokosaira. Álarcára azért van szüksége, hogy az alatt mindig valami különlegeset élhessen át, anélkül, hogy az emberek észrevennék, mit is akar elérni. Benne van az isteni szikra, ő egy lángész, de ha nem tudják a szülők, hogy ő egy Vízöntő és nem ennek megfelelően nevelik, akkor a zseniális vonás, különcködésekben fog megnyilvánulni. Arról, hogy hogyan kell a Vízöntő gyerkőcöket nevelni, majd a következő részben olvashattok.

A gyermek Vízöntő

Nagy dolgokra van hivatva, nagyon érdekli minden új gondolat, eszme. Hamar bele tud illeszkedni új gondolatmenetekbe, újszerű elgondolásokba, éppen ezért egy új iskola vagy másik közösség nem viseli meg a lelkét. Meglepő módon már gyerekként is szereti a művészetet, a tudományt, minden érdekli, ami szokatlan, és különösen ezekben a témákban tud zseniálisat alkotni. Érdeklődési körében eltér a hétköznapitól és ezért a társai csak ritkán képesek megérteni. Folyton valamilyen utazáson, kutatáson vagy felfedezésen töri a fejét, és ha alkalma adódik valamilyen kísérlet végrehajtására, akkor boldogan rohan oda. A kísérletezési vágyat, a felfedezési hajlamot nem szabad elnyomni benne, viszont mindenképpen figyelmeztetni kell arra, hogy milyen következményekkel járhat a kísérlete, de még jobban teszi a szülő, ha segíti a gyereket a felfedezése végrehajtásában. Nem helyette kell megoldani a feladatokat, hiszen akkor már nincs is akkora öröme benne, de vigyázni kell rá a lehető legjobban, mert a felfedezési kedve miatt veszélybe sodorhatja önmagát vagy társait is. Rendkívül kíváncsi, és ettől a lehetséges nehézségek vagy az esetleg rossz végeredmény sem tudja eltéríteni, úgyhogy az anyuka se gondolja azt, hogy majd az ő kedvéért lemond a világ felkutatásáról. Ha tiltják ezt neki, akkor legfeljebb nem mondja el, pedig az kár lenne, mert akkor vigyázni sem lehet rá, illetve a gyermekkel való baráti viszonyt sem lehet így fönntartani. Jó, ha a szülő is képzi magát azokon a területeken, amik a gyermeke érdeklődését felkeltették, mert akkor okosan, és valóságos dolgokat tud magyarázni az ifjú feltalálónak, így kialakul a szülő iránti tisztelet is, és a gyerek sem szakad el a realitás talajától, de nem is nyomják el a határtalan tudásszomjat benne. Semmiképpen sem szabad becsapni a kis Vízöntőt, mert jó a memóriája és megjegyzi, ki az, aki értelmesen és igazakat szokott neki mondani, és ki az, aki elferdíti az igazságot. Még jobban jár az is, aki esetleg nem tud valamit, de azt nyíltan meri vállalni, ugyanis ha a Vízöntő gyerek hamisságot érez valakitől, annak az embernek már nem lesz tekintélye előtte.

Valamilyen területen biztos, hogy különc, és ha ez túlmegy a különlegességen, és már tényleg zavaró, akkor sem szabad erőszakosan letörni a gyerek kedvét, hanem inkább el kell neki magyarázni, hogy az a dolog, az a szokás miért nem praktikus, miért hátráltatja őt az életben, és ha eléggé alapos és logikus volt az elmélkedés, akkor azt el is fogja fogadni. Már gyermekként is hajlamos a melankóliára, akár van konkrét oka, akár nincs. Ekkor a legjobb, ha a szülő igyekszik szórakoztatni, vagy valamilyen érdekes feladatot adni neki, vagy bármit tenni, amivel el tudja terelni a figyelmét a rossz hangulatáról. 

A felnőtt Vízöntő

Végtelen benne a tudásvágy felnőttként is, kikutatja a természet titkait, meg akarja ismerni az érdekesnek tűnő jelenségeket, és ezen kívül elmélyed az okkult kérdésekben is, nem zavarja, hogy nincsen reális magyarázat valamire, utánanéz, és meg akarja érteni a megfoghatatlant is. Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Idealista, lelkesedő természetű, de lelkesedése a megvalósítható célok felé viszi. Szereti, ha elismerik, de messze áll tőle, hogy dicsekedjen és így nyerjen népszerűséget. Minden, ami modern, különösen a modern technika érdekli elsősorban, a villamosság, gépek, rádió, vagy a repülés. Különleges matematikai képessége van, kitűnő filozófus is válhat belőle, de a bölcsessége mellett mindig kiütközik egy-két bizarr gondolata is. Annyira szellemi ember, hogy a hétköznapi gyakorlati kérdésekkel nem is akar foglalkozni. Jó diplomata, környezetét rendkívül ügyesen, teljesen észrevétlenül befolyásolja, és ismerősei által könnyen valósítja meg közvetve akaratát. Hajlamos arra, hogy szép elképzeléseket gyártson, másokkal elvégeztesse azt, de ugyanakkor ő maga ne vegye komolyan a saját törvényeit. Ettől függetlenül, ha ő nem érintett a dologban, akkor nagy az igazságérzete, ezért jól tud békíteni, ügyesen intézi az emberi kapcsolatokat, főleg, mert a modora elbűvölő. Erős akaratú, kitartó, mégsem önfejű. Nagyon emberbarát, kifejezetten szociális érzékű, legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet. Emberismerete szinte látnoki, belelát a vesékbe, megérzi más ember terveit és szándékait. Szeretetreméltó és társaságkedvelő annak ellenére, hogy egy kicsit távolságtartó, és szívesen van egyedül is. Szívós és az elért eredményt nem adja semmiért. Könnyen felmérgesedik, de hamar le is higgad, megbocsát és visszatér vidámsága. Kedélyállapot-hullámzása elég gyakori. 

Valamilyen téren biztos, hogy különc, megnyilvánulásai furcsák lehetnek. A fiatal, vagy kevésbé bölcs Vízöntő nyugtalan, izgulékony és szeszélyes. Ha másként nem képes magára irányítani az emberek figyelmét, akkor különc ruházatával, feltűnő viselkedésével igyekszik ezt elérni. Utópiákat hajszol, képzelgő. Kuruzsló, szemfényvesztő lehet, aki magáról azt gondolja, hogy egy félreismert lángésznek képzeli, a hamis próféta, aki természetének legmélyén szunnyadó magasrendűségéből kifolyólag sok zavart és kárt tud okozni. Ő lehet az anarchista, aki mindenen átgázol, ha egy eszmének a megvalósítását akarja kierőszakolni. Szélhámosként lép fel a nyereség legkisebb kilátása nélkül is, mert a merészség, a fura helyzet, a pillanatnyi adottság vonzza, vagy a terv zsenialitása birizgálja és hajtja a rosszba. A szegényeknek sokkal többet ad - egészen a könnyelműségig -, mint anyagi helyzete engedné. Ezeknél a kísérletezéseknél azonban embertársaira önkéntelenül, akaratlanul is veszélyessé válik, mert környezetét, más emberek sorsát, tulajdonát, idejét és pénzét nem veszi semmibe, csak kísérleti nyulak azok az ő szemében, melyeknek hivatásuk, hogy feláldozzák magukat a megismerés és a fejlődés oltárán.

Párkapcsolata

A Vízöntő sokszor beszél a nagy általános emberbaráti szeretetről, miközben az őt körülvevő emberekkel nem tudja, vagy nem meri átélni ezt az érzést. A partner jellemét, lelkivilágát kutatja, állandóan új és új tulajdonságokat akar benne felismerni. Sokkal inkább a barátkozásra van beállítva, mint a szerelemre, ezért szánja el magát oly nehezen a házasságra is. Szerelme inkább szórakozás vagy játék, hogy újabb embereket ismerjen meg, újabb alanyok lelkébe láthasson bele. Szívesen játszik a másikkal, a változatosság szórakoztatja. Itt sem bírja a hétköznapit, a közönségest és a kitaposott utakat, ezért szexuális élete is változatos, és felületes. Előfordulhat, hogy félrelép, ez a megismerési és kutatási vágya miatt van, ez az, ami szélsőséges tettek felé vonzza. Gyakran a pillanat vezérli. Erotikus cselekedeteiben a saját maga szemlélője. Különcködése perverzióra is ragadhatja, de ennek sohasem az érzékiség, hanem inkább a kíváncsiság és a kísérletezési kedv az alapja. Házasságra az eddig említettekkel együtt is alkalmas lehet, mert kitűnő az alkalmazkodóképessége, ami a harmonikus együttélés alapja. Ha mélyen tud szeretni, akkor társához is hű marad. Ez a horoszkóp többi részéből derülhet ki, például, ha valakinek Bika napja van és Vízöntő az ascendense, az egy változatos, de hűséges partner lehet. 

Egészsége

A Vízöntőhöz tartozik a lábszár, a boka, és a vérkeringés, ezek a területek a leginkább érzékenyek a Vízöntő napú és ascendensű embereknél. Ezek elsősorban akkor betegedhetnek meg, ha a Vízöntő ember nem teheti szabadon azt, amit akar, vagy ha nem érzi magát eléggé függetlennek akár a partnerétől, akár az egyéb kötöttségeitől.

A legfontosabb üzenetem a Vízöntők számára az, hogy nézzenek mélyen magukba. Keressék meg azt a belső magot, ami mindig, minden szerep mögött végig ott van velük. Ennek megtalálásával ráébredhetnek, hogy minden, amit kívül kerestek, az odabent keletkezett eredetileg, a külvilág és az összes maszk csak azért kellett, hogy érdekesebben láthassák saját magukat, ezt a belső énjüket. A biztonságérzéshez, és a boldogsághoz nincs másra szükségük, csak arra, hogy megtalálják önmagukat a sok álarcuk mögött. 

Aki még többet szeretne megtudni akár a Vízöntőről, akár más emberekről, annak ajánlom Kalo Jenőnek, a tanáromnak nemrég megjelent könyvét, A gyógyulás szelencéjét.