Skorpió


Termete közepes, izmos, és zömök. Erős felsőtest, viszonylag rövid lábak, szögletes, keményvonású arc, kicsi száj, szúrós, mágikus, szuggesztív tekintet, szemei erősen íveltek, sötét, göndörödő a haj, barnás bőr. Nagyjából ezt láthatjuk, ha egy skorpió emberre nézünk, főként, ha ez a jel az ascendense. Természetesen nem mind egyforma, hanem kisebb-nagyobb mértékben fölfedezhetőek ezek a jellemzők, egyéntől függően. 

Talán furcsának tűnhet, de ami nem látszik belőle, az sokkal jobban jellemző rá, mert a belső életéből, lelkivilágából szinte semmit sem mutat meg szívesen, ellenben szívesen foglalkozik mások gondolataival, érzésvilágával, magánügyeivel. Ennek ellenére nagyon fontos számára a saját érzésvilága. Képes túlzásokba esni e téren. Sokszor nem csak rágódik, hanem szinte eszi magát, vagy teljesen lezár minden belső késztetést, ami aztán folyamatosan gyűlik benne, és egyszer csak váratlanul robbanásszerűen tör fel belőle. Van úgy, hogy önösnek tűnik, pedig lehetséges, hogy éppen életének egyik elmélyedős szakaszát éli. A határkérdések foglalkoztatják, pl. élet és halál. A misztikus dolgok számára természetesek, mintegy valóságszerűek. Ilyesféle képességekkel rendelkezhet is. Jók a megérzései, sokszor azt a benyomást kelti, hogy tud olvasni a gondolatainkban, vagy éppen fordítva, mi találjuk ki az övét, annyira erős az "adó-vevője". 

Nagy a képzelőereje, érzései amilyen mélyek, annyira szilárdak, kitartóak is. Ezt a partnere birtoklásként is megélheti, ám csak az érzelemvilága erőteljesebb az átlagosnál. Őrülten féltékeny arra, akit szeret. Ezt célszerű titkolnia, mert ezzel el is üldözheti kedvesét. Iszonyúan érzéki, és szenvedélyes tud lenni, ha végre valakit igazán közel enged magához. 

A Mars, az uralkodó bolygólya, erős ösztönzést, sok erőt, de kétes és erőszakos, viselkedést is szimbolizálhat nála. A Plútót is a Skorpióhoz tartozó analógiának tekintjük, ami mindezt válságossá fokozza, de egyben a konfliktusok végső megoldását is felkínálja. A baj csak az, hogy mire idáig eljut, lehet, hogy az egész addigi életét felforgatja, és lerombol mindent maga körül, mert másként nem tudja az új dolgokat elérni. Eközben természetesen rengeteg válságon megy keresztül. Képes szellemi magasságokba emelkedni, vagy végleg, minden elképzelhetőt alulmúlni. 

Állandóan védekezik. Ezért gyakran már inkább ő támad először, így tévesen agresszívnek gondolhatjuk, pedig ez nála csak egy módszer az érzelmei védelmében. 

Értelmi képességei jók. Felfogóképessége gyors, önfegyelme nagyon fejlett. Elért eredményeit elsősorban szorgalmának köszönheti, amiket igyekszik minden eszközzel megtartani. Nem tétova, gyorsan cselekszik, határozott, céltudatos. 

Alárendeltként pontosan teljesíti az utasításokat. Amint lehet azonban, új utakat keres, és inkább saját elképzeléseit valósítja meg. Akadályt nem ismer, tűzön-vízen keresztülviszi, amit eltervezett. Ezt akár csökönyösségnek is gondolhatjuk. 

Beosztottjaitól vakfegyelmet követel, ellentmondást, bírálatot nem tűr. Szereti az olyan feladatokat, amelyek próbára teszik fizikai erejét, személyes bátorságát, értelmi képességeit. Szívesen vállal titkos küldetéseket, vesz részt konspiratív természetű munkában. A nyomozás, kémkedés neki való feladat. 

A fizikai fájdalmat jól tűri. Ragaszkodása, szeretete pillanatok alatt tud szenvedéllyé vagy gyűlöletté változni. Haragtartó, szívből megbocsátani talán sohasem képes. Bár kifelé békés szándékot mutathat, de sohasem felejt és csak az alkalmat várja a bosszúra. A módszerekben nem válogat, a cél szentesíti az eszközt elvet őróla mintázhatták. Veszedelmes ellenfél. A gúnyolódástól kezdve, az orvtámadásig minden eszköz szerepel a repertoárjában. 

Előadókészsége, fellépése szuggesztív, ám stílusában sokszor nem körültekintő, ha elragadtatja magát sértő, goromba, és cinikus is tud lenni. 

Beszéde és írásai logikusak és világosak. Képességeire gőgös és hiú lehet. Kerüli, hogy magatartása nevetségessé váljon. 

Született ellenzék. Minden állítás azonnal ellenállást, ellenérvet válthat ki belőle, amit jó esetben megfelelő érveket felsorakoztatva, vagy éppen ha sikerült közelebb kerülni a lelkéhez - arra hatva - képes megváltoztatni. 

Életének egyik leglényegesebb mozgatórugója a szex. A Skorpiónak meg kell tanulnia átalakítania szexuális energiáit, hogy az ösztönlényből igazi ember váljék. Egyébként is az életének legfőbb feladata, és természetesen nehézsége is. Ő is "koránkezdős" fajta, a szex tevékenységének, céljainak egyik legerősebb motiváló tényezője. Még a pályaválasztásban, az alkotómunkában, az emberekkel kialakított kapcsolatában is fontos indíték lehet. A Skorpiónál a fanatikus aszkétizmustól a brutális testi vagy lelki szadizmusig minden előfordulhat. Itt is a végletek embere. 

Életének másik nagy kérdésköre a halál és az elmúlás. Gondolkodása hajlik a miszticizmus és okkultizmus felé. Érdeklődik minden elméleti és gyakorlati probléma iránt, de elsősorban azokkal foglalkozik, amelyek a tűzzel, vérrel, vassal (ezek a Mars szimbólumai), az emberi testtel, az élettel, a halállal függenek össze.