Oroszlán
Uralkodásra, parancsolásra született. Hatalmas önérzet, egészséges és természetes büszkeség az egész ember. Meg is van győződve arról, hogy a legbefolyásosabb állások, pozíciók neki járnak, mert nemes, értékes tulajdonságokkal ruházta fel őt a természet. Biztos érzékkel kényszeríti ki az emberekből önmaga iránt a tekintélytiszteletet, méltóságának elismerését. 

Fellépése tökéletesen biztos, imponáló. Ahogyan jár-kel a világban, sugárzik róla, hogy tisztában van saját hatalmával. Elvárja, hogy ő legyen az események, a táraságok középpontja, hogy körülötte forogjon a világ. Csak ott érzi magát jól, ahol elsőhegedűs lehet, különben elmegy a kedve mindentől. Szereti a reprezentációt, és az illedelmes viselkedést. Fellépése mindig öntudatos, önérzetes. Sohasem lehet szűk keretek közé szorítani. Mindenki érdekét képviseli. Mindenben nagyvonalú, tervei nagyszabásúak. Bátor és hidegvérű, nem ijed meg a saját árnyékától. Minden cselekedetét kizárólag az intuíció, a megérzés, és sohasem a megfontolás vagy az ésszerűség irányítja. 

Csak a nagyszabású dolgokban képes hinni, és részt is akar venni bennük. Egész életét képes egy ilyen eszme vagy cél szolgálatába állítani. 

Ha valami nem az akarata szerint történik, könnyen felkapja a vizet, és mérgében nem tudja, mit cselekszik. Annyira dühös tud lenni, hogy szinte önkívületi állapotba kerül. Később persze mindent megbán. Ha dühkitörése van, nem szabad tovább ingerelni, rá kell hagyni, mert minden csak olaj lenne a tűzre. Amilyen gyorsan felfortyan, olyan gyorsan le is higgad. Könnyen megbocsát és felejt. Nem ás elő régi történeteket, nem rágódik a múlton, csak a jelenben harcias, és ha az ellenfél kezet nyújt neki, abban a pillanatban már barát, azonnal elássa a csatabárdot. 

Kényszerrel és erőszakkal semmit sem lehet nála elérni, szeretettel azonban mindent. Szíve puha, nagyvonalúan naiv és szeretetre éhes. Egyáltalán nem önző, hanem feltétlenül bőkezű. Mit sem von le ennek az értékéből az sem, hogy leginkább hírnevének öregbítése érdekében adakozik, mert így is a központba tud kerülni. Akkor is tud adni, amikor senki sem látja. Az is igaz, hogy ilyenkor önmagának akar imponálni, de végeredményben tényleg nagylelkű. Szereti a nagy teljesítményeket, azért, hogy a siker dicsfényében fürödjék. 

Csak olyan hivatásra alkalmas, ahol vezethet, vagy ahol reprezentálnia kell. Ő a született előkelőség, méltóság. Természetes optimizmusa van. Minden feladatot vállal és meg van győződve arról, hogy az úgy fog sikerülni, ahogyan ő akarja. Ha mégis kudarccal végződik vállalkozása, akkor egy hatalmasat ordít. 

Elképzelhetetlennek tartja a sikertelenséget, nem csügged el, nem törik le és már a következő pillanatban hozzálát, hogy a dolgot más oldalról fogja meg. Bármilyen merész is az a vállalkozás, amibe belefog, nagy energiával vezeti a végcélig. 

Amikor tartózkodó, akkor tulajdonképpen gyűjti az erőt, hogy alkalomadtán teljes lendülettel vesse magát a dolgokba, és ilyenkor, a felhalmozott tartalékból hihetetlen mennyiségű erőt tud kiadni. Nem vall kudarcot, mert olyan tudást mutat, melyet addig sohasem árult elé, és amit senki sem hitt volna róla. Méltóságán alulinak tartja, hogy tudását fitogtassa, és hamarabb beszéljen róla, mint hogy a dolog időszerűvé válik. Mindig tudja mikor van szükség a legnagyobb erőbedobásra. Az aranyközépút híve, mert az vezet a legegyenesebben a célhoz. Felismeri a lényeget és attól nem is hagyja magát eltéríteni. 

Gondolkozása kreatív, azonban kissé nehézkes. Nincs kristálytiszta logikája, az apró részletekkel nem foglalkozik, hiszen arra ott vannak a beosztottak. Szellemi munkánál is inkább az egyéniségének erejével, mint az eszével tűnik ki. Ott azonban, ahol szervező munkára van szükség, ahol embereket kell vezetni, ahol gyakorlati kormányzati teendők vannak, ott az ő helye. 

Barátait lehetőleg az előkelőség között keresi. Vidám, szívesen barátkozik, szereti a pompát és az élvezeteket. Mint barát százszázalékosan megbízható, ellenségeivel szemben nagylelkű. Mindig nyílt, és becsületes, együtt érző, jóakaratú, segítőkész. 

Tüzes vérmérséklete ellenére sem ideges, hanem komoly, megfontolt. Mindenkiről jót tételez fel, amíg a saját kárán nem tanul. Ha valaki udvarol neki, mindjárt jókedvű lesz, és ha bámulattal tekintenek fel rá, akkor sugárzik az örömtől. Meglehetősen hiú. Ha környezte ezt ügyesen kihasználja benne, mindig barátságos, jóakaratú, szeretetreméltó, erős segítőtársat fog kapni. 

A komoly veszekedéseket, harcokat nem szereti, és csak muszájból avatkozik be. Hátulról sohasem támad. Bosszút is csak szemtől szemben áll. Ösztönszerűen kerül mindent, ami aljas, így az aljas embert is. 

El sem bírja képzelni, hogy más ember másképp gondolkozhat, más az ízlése, vagy másképpen élvezi az életet mint ő. Meg van győződve arról, hogy ő mindenki javát akarja, voltaképpen ilyenkor is csak saját magával van tele, és ezért nem tudja meglátni a valóságot maga körül. Ha tömegről, egy nép sorsáról, a hazáról, az emberiségről van szó, gondolkodás nélkül feláldozza az életét. 

A szerelemben nem az érzékiség, hanem a forró vér és az erőtúltengés dominál. Erős a szexualitása, viszonylag fiatalon kezdi, és ereje úgyszólván kimeríthetetlen. Szerelme őszinte. Fiatal korában kevésbé törődik a partner megválasztásával, később azonban már igényes. Heves vérmérséklete nehezen engedi, hogy egy partner mellett maradjon. Ráadásul imád hódítani. Elsőrangú szülő, a gyermeknevelést legfontosabb élethivatásának tekinti.