Halak
A Halak ember, annak ellenére, hogy vizes jegy, és talán szóáradatot várnánk tőle nem kifejezetten beszédes, sőt sokszor harapófogóval sem lehet belőle kihúzni a szót. Szűkszavúsága miatt elég nehéz vele kommunikálni vagy bármilyen kapcsolatot fenntartani. Unalmassá válhat, mert kifejezetten szereti magát sajnáltatni, és csak a saját dolgairól akar beszélni. Ez az ő energiaszerzési módszere, mert ameddig sajnálják, addig figyelnek rá, és akkor könnyedén begyűjtheti a jóindulatúaktól a figyelmi energiát. Értelmes, bár kissé lassú a felfogása, és inkább az érzelmi intelligencia jellemző rá, mint a logika, de amit egyszer megtanult, nem felejti el. Sohasem lehet tudni, mit gondol, mit akar, nem könnyű kiismerni, hiszen legtöbbször önmagával sincs tisztában. A Halak ember általában egy bonyolult keresztrejtvény, amit legkevésbé ő maga képes megfejteni, viszont másoktól elvárja, hogy megértsék és segítsék. Önmaga megfejtéséhez ismereteket kellene szereznie, tanulnia kellene elsősorban pszichológiát, de ehhez sajnos nincs türelme és kitartása. Talán a rádióhallgatás nem túlzottan megerőltető, és nem is kell erősen koncentrálnia ahhoz, hogy egy kicsit többet megtudjon önmagáról. Mivel nem érti saját magát, úgy érzi, mások sem értik, így mindjárt sajnálhatja is magát. Így legalább ő lehet a meg nem értett ember, ezért a nagyobb döntéseknél bizalmatlansággal, és bizonytalansággal kell találkoznia. Természetesen, ha magabiztosabb lenne, akkor mások is megéreznék az, hogy a komoly feladatok ellátására is alkalmas ez az ember. De ehhez sokat kell küzdeni, a küzdelemhez, pedig lelki erőre van szükség. Talán ebből adódik reménytelensége és ösztönös visszavonultsági kényszere. Legszívesebben egy zugban húzódik meg egyedül. Az elhagyatottságnak és az egyedüllétnek érzése állandósulhat nála, de az is lehet, hogy csak időszakos. 

A magány érzése és a jövőtől való félelem annyira elboríthatja egész lényét, hogy alkoholhoz vagy kábítószerhez menekül előle. Ugyan egészségesebb, de ugyanez a félelem az oka annak is, ha fanatikus hívővé válik. Mindenről lemond, még a legnagyobb vágyaitól is képes elszakadni, ha komolyabbnak ítéli az akadályt. Ugyanígy a vállalkozásában is egykettőre reménytelenné válik. Különösen ilyenkor lesz ideges és érzékeny, de sajnos képtelen harcolni, mást legyőzni. Teljesen hiányzik belőle a lelki keménység, ezért még tiltakozni sem tud, legfeljebb megpróbál védekezni. Ügyeit önmaga nehezen tudja végrehajtani a belső bizonytalansága miatt, ezért mindig más segítségére vár. Ezért főnöknek nem való, vezető beosztásúnak is csak akkor, ha egy határozott ember van még fölötte. Hihetetlenül önfeláldozó, minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés nélkül akár az életét is feláldozza, de azért elvárja, hogy embertársai is figyelmesek és önzetlenek legyenek vele. Természetesen az emberek nem ilyenek vele, a legtöbb csalódás azért éri, mert nem ismeri eléggé az embereket, de nem is akarja meglátni az élet valóságos csúfságait. Mimózaszerűen érzékeny, és nem bírja elviselni a valóság otrombaságát, ezért igyekszik a hétköznapi dolgokat is festőien megszépíteni. Képes magát mindennek átadni, és szeretne felolvadni az élet tengerében. Sajnos nagyon befolyásolható, ő a született jó ember, aki ha rossz társaságba kerül, önkéntelenül sodródik a bűnbe. Rabszolgájává válik annak, aki erős akarattal kezében tartja. 

A Halaknak van a legkifinomultabb lelkiélete, érzései túlfinomultak. Nem erre a világra való, a gyakorlati életbe nem tud beleilleszkedni, és e miatt tele van ki nem mondott sajgó fájdalommal, és alázatos tűréssel. Általában nyugodt, tartózkodó a viselkedése, és szinte folyton álmodozik. Kimondottan kedélyember, aki minden külső vagy belső hatásra azonnal és erősen reagál. Inkább szolgálatra, mint vezetésre hivatott, de nyugodt és barátságos modorával, szeretetreméltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt is tud szerezni. A művészetekben képes arra, hogy maradandót alkosson, és ezzel élete valódi célját el is éri. Csakugyan teljesen bele tudja élni magát művészeti anyagába, személytelenné válik, és így le tudja hívni azokat a kozmoszban létező képeket, amiket "odafentről" nekünk üzenni akarnak, ezért benne valóban a tökéletes, legmagasabb rendű művészet ölt testet. Feltétlenül önzetlen, mert részvétből, emberbaráti szeretetből önfeláldozásra is képes. Sajnálata azonnal jelentkezik, ha embert vagy állatot szenvedni lát. Csak az erotika terén önző, itt is csak annyiban, hogy házastársát tulajdonának tekinti, és féltékenyen őrzi. Ha csalódik benne, akkor sem lesz hűtlen hozzá, de mélabújában teljes vágybeli eltompulás következhet be nála. A szexben idealisztikus, de emellett igazán érzéki. Könnyen feloldódik a szerelmi mámorban, ő az, aki a leginkább át tudja élni azt a gyönyört, amikor a két ember külön egója egyetlen nagybetűs MI-vé olvad össze. Nagyon termékeny, mert vágyódik a gyermek után. Szexuális élete szorosan összefügg a személlyel, akit szeret. Ha ez a partner nem elérhető, akkor vár, és nem kívánja a szerelmet csak az élvezetért, vagy a kielégülési kényszerért. Csábítás nem fog rajta, nem lép félre. Nagyon alkalmas arra, hogy valamilyen szektának a tagja legyen, éppen ezért a Halak gyermekre nagyon kell vigyázni, s ha lehet, a szülők adják át gyermeküknek az életfilozófiájukat. Azonban egy munkahelyet is képes annyira szeretni, hogy a miatt feladja a személyes érdekeit, és vágyait, de még a vagyonát is. Túlérzékenysége és az önfeláldozási hajlama a kedélybetegségek egész sorát okozhatja. Főleg mély és nehezen gyógyítható melankólia veszélyezteti.

Ha a Hold is a Halakban van, akkor azon a pár napon hajlamosabbak vagyunk mélyebben azonosulni az emberekkel, és helyzetekkel. Ilyenkor jöhet elő legkönnyebben a karácsonyi hangulatunk. Jobban megértjük egymás fájdalmát, aminek hatalmas könnycseppek lehetnek az eredményei. Az ilyen napokon nagy az érzelmi bizonytalanság, különösen azoknál, akik amúgy is hangulatemberek. Halak Holdnál nem érdemes különösebb rendrakást vagy nagytakarítást végezni, mert az ilyenkor elrakott dolgok valószínűleg csak nagyon sokára vagy sosem kerülnek elő. Természetesen az alapvető, mindennapi takarítást ilyenkor is el lehet végezni. 

Ez a közös sírások, lelkizések ideje. Szolgálattételre, mások segítésére, okkult tevékenységekre, a tudattalannal való foglalkozásra alkalmas időszak ez.