Kos
A Kos típusú ember külsejét beszéljük meg elsőként, hogy mindenki beazonosíthassa, ő Kos jellegű-e a kinézete alapján, illetve, hogy ha van ilyen ismerőse, akkor azt fel tudja idézni magában. A Kos legjellegzetesebb külső jegye talán az izmos, erős testalkat. Hacsak nem girhesen vékony a Kos ember, akkor tetőtől talpig izmos, széles vállakkal, és jelentős méretű mellkassal. Ez nem nagy mellet jelent a hölgyeknél, inkább szélesebb hátat. Fejformája ék alakú, homloka viszonylag keskeny, középen függőleges ráncokkal. A szemek fölött egy-egy dudor is szokott lenni, mintha a Kos-szarv onnan akarna kinőni. Nagy az életereje, ezt mutatja bozontos szemöldöke is. Nem tartozik a Koshoz, annál inkább a Vízöntőkhöz, hogy én azért nem szeretem, ha a hölgyek leborotválják a szemöldöküket és húznak helyette egy csíkot, mert ugyan így finoman nőies összhatást érhetnek el, de az életerejüket csökkentik a szemöldök leborotválásával. És ettől az arcuk inkább hasonlít egy maszkhoz, mint egy élő ember arcához. Tehát, ha egy Kos hölgy szeretné a szemöldökét csinosítani, erősen kell vele küzdenie, mert neki nagy szemöldöke nő, ami sokszor még az orrnyergen át is összenő. Általában széles arccsontja és keskeny, erős álla van. Gyors és éber a tekintete, átható a nézése. Ha rám néz egy Kos, azonnal űzött vadnak érezem magam, és joggal gondolom azt, hogy vadásznak rám. Erősek és gyorsak a mozdulatai is, egész fellépése határozott és energikus. És tényleg folyton vadászik. Lehetőségekre, új célokra, meghódítandó területekre. 

A Kosról szoktuk mondani, hogy fejjel megy a falnak. Nyilvánvaló, hogy ez a megállapítás nem véletlenül terjedt el róluk. Ennek az az oka, hogy a Kos ember sohasem néz hátra, nem rágódik a múlton, hanem előre figyel, és inkább a jövőt tervezgeti. Csak a célját látja, másra nem is kíváncsi. Sajnos sokszor a tettei következményével sem foglalkozik, annyira erős benne az indulat, hogy csináljon, hogy közelebb jusson a vágyaihoz, hogy nem nézi, mit tapos le út közben és amit elér, az kinek milyen bajokat okoz. Ha valamibe belekezd, akkor nem lát, nem hall, így a figyelmeztetéseket sem veszi észre, csak viharzik előre, még akkor is, ha számára is nyilvánvaló, hogy nem az lesz a végeredmény, amit ő szeretne. Úgy gondolja, amiben azért néha igaza is van, hogy ha nagy elhatározással kezd bele a vágyai megvalósításába, akkor máris kevesebb akadályt kell leküzdenie. Az itt a baj, hogy ha valaki valamilyen kívánatos célt lebegtet meg előtte, és azt mondja, hogy ezt csak vakmerőséggel lehet elérni, akkor a Kost máris megfűzte arra, hogy tegye azt, amit ő szeretne elérni. Tehát azzal nagyon könnyű befolyásolni, ha a vállalkozó kedvét vagy az erejét, ügyességét kell próbára tenni, és kifejezetten szívesen vállalkozik olyan feladatokra, amit más ember inkább nem vállalna el, éppen a veszélyessége miatt. Ha sikerül elérnie a célját, akkor győzelemittasan büszkélkedik, ha nem akkor elbukik, de még így sem hagyja magát. Újra fölkel, és ha még nem ment el a kedve ettől a céltól, akkor újra belevág. Sajnos nem valószínű, hogy óvatosabban, vagy körültekintőbben áll neki egy sikertelen kísérlet után a következőnek, viszont hasonlóan nagy lesz a lendülete akkor is, nem adja meg magát egy kis vagy óriási nehézség hatására sem. 

Az előbb elsorolt harci kedv éppúgy jellemző rá szellemi téren is. Itt is arra tud csak koncentrálni, hogy a kitűzött célt minél előbb elérje. A hosszabb ideig tartó, előre kiszámított folyamatokban nem találja a helyét, eltéveszti az irányt, és inkább otthagyja, feladja az egészet. Amilyen gyorsan lelkesedik éppen olyan hamar meg is unja a tevékenységét, ha nem jön a várt eredmény. Ő csak rohanni tud, és óriási erőfeszítéseket tenni még akkor is, ha sokkal könnyebben, kisebb energiával is el lehetne érni azt, amit akar. Ebből is láthatjuk, hogy nincs érzéke ahhoz, hogy megkülönböztesse a kicsit a nagytól, a lényegest a lényegtelentől. Amivel ő foglalkozik, az lényeges, és az teljes erőbedobást igényel. Amivel más törődik, az nem fontos, ha nem az ő célja, akkor a másik hiába erőlködik mellette, nem fog neki segíteni. Pedig igazából segítőkész, de csak akkor, ha valamilyen módon érdekeltté lehet tenni, mondjuk úgy, ha meggyőzzük arról, hogy senki más nem tenné meg nekünk ezt vagy azt a szívességet, sőt, erre más nem is képes, csak ő. Nem szabad megsértődni, ha az őt nem érdeklő dolgokban nincsen kitartása, még abban is nehéz hosszú távon kitartónak lennie, ami számára fontos dolog. Ami nem megy az ő tempója szerint, az elkedvetleníti, és arra ösztönzi, hogy új, izgalmasabb, haladósabb dolgok után nézzen. Az örökös száguldás az oka annak, hogy nem ismeri a higgadtság, kiegyensúlyozottság és a mértékletesség fogalmát. Ezeknek a hiánya nagyon sok gondot okoz neki a kapcsolatok ápolása terén, mivel mások nem tudják felfogni, hogy lehet valaki ennyire száguldós, ennyire türelmetlen és hogy lehet mindent ennyire eltúlozni. A túlzási hajlama sajnos abban is megnyilvánul, hogy beleakaszkodik olyan lényegtelen apróságokba, amit mondjuk egy Oroszlán nagyvonalúan észre sem vesz, de a Kos képes egy rosszul értelmezett szóból vagy mellékmondatból is óriási veszekedést kerekíteni. Nagyon óvatosan lehet csak őket kritizálni, igazából már félek is kimenni a stúdióból, mert lehet, hogy itt áll egy sereg Kos az őket ért bírálat miatt, hogy retorziót vegyen. Azonban tudnia kell minden Kosnak, hogy nem bántásból mondom ezeket, hanem inkább azért, hogy a környezetük jobban meg tudja őket érteni. A Kos ember sohasem akar alul maradni, éppen ezért én nagyon elismerem az ő jó tulajdonságaikat is. Eddig inkább arról volt szó, hogy milyen nehéz velük, pedig bárhol megjelennek, és ha jó bánásmódban részesítik őket, akkor mindenre rá lehet őket venni. 

Egy jól megközelített Kos szelíd, mint egy kezesbárány, és feltétlenül jó, mint egy gyermek. A gyermeki naivitás egész életében jellemző rá, még akkor is, ha sok pofont kapott a rohanó tempója miatt az élettől. Bírálatot kaphat sokszor olyan dolgokba való beavatkozás miatt is, amihez egyáltalán nem ért, csak a vére és az igazságérzete vagy éppen a segítőkészsége hajtja bele az ilyen helyzetekbe. Tehát nem rosszaságból, vagy önimádatból vádaskodik, vagy ítélkezik, hanem inkább túl hamar kimondja azt, ami az eszébe jut. Távol áll attól a diplomáciai érzéktől, ami a Mérlegre jellemző, és az igazságérzete is sokszor sántít, mindig annak a pártját fogja, akit szeret, tehát teljesen elfogult. Vigyáznia kell, mert gyermeki tiszta lelke mindenkiben megbízik, terveit, és titkait könnyen kikotyogja annak, aki kedves vele, vagy aki ügyesen tud hízelegni neki. Úgy tudják az orránál fogva vezetni, hogy ő azt észre sem veszi, nem is feltételezi, hogy erről van szó, mert ő maga mindig nyíltan és őszintén viselkedik. Természetes biztonságérzete és optimizmusa igazán szerethetővé teszi a Kos embert. 

Dicsérjük egy kicsit a Kosokat, így a végén, ugyanis közülük kerülnek ki az emberiség igazi vezetői, a tömeg irányítói, akik bárhol bármikor gondolkodás nélkül képesek magukat feláldozni egy eszméért, egy célért, vagy az igazságért, egy szeretett emberért. Igazán nagylelkű ember, hamar elfelejti a sérelmeit, és a haragja amilyen gyorsan jött úgy el is illan. A tettereje és a belső kisugárzása, az a meggyőződés, amivel a célja felé tud törni elragadó, és ez által nagy tömegeket tud irányítani, szinte megbabonázza az embereket. Jól érzi magát a rendezett, harmonikus környezetben, de a változatosság annyira fontos a számára, hogy tovább rohan, feladva akár egy egész élet szépen felépített munkáját is érte. Éppen ezért a Kosok párjának igazán ügyesnek kell lennie, mert hűséges partnert akkor tudnak belőle varázsolni, ha meg tudják adni számára a létszükségletnek mondható változatosságot. Neki olyan partner kell, akit naponta meg kell hódítani. A biztos unalmassá válik egy idő után, illetve mindig kellhet mellette olyan is, akit el kell varázsolnia. Tehát egy folyton elmenő, bizonytalan partner jobban az ujja köré tudja csavarni, mint egy hűséges, megbízható társ. Nem azt mondom, hogy szeret kínlódni, de kell neki az a bizsergés, ami a partner meghódításával együtt jár. Elsősorban a Kosoknak hasznos az, amit Anti szokott tanácsolni, hogy hetente egy-két alkalommal tartsanak kimenőnapot, amikor nem együtt, hanem egymás nélkül töltik el a szabadidőt. Szexuális téren mindenképpen az a jellemző rá, hogy csak nagyon nehezen tudja keretek közé szorítani vágyait. Van egy függetlenségi kényszere, ami nem tűri azt a gondolatot, hogy neki valakihez hűségesnek kell lennie, mert azt hiszi, ha valakihez hűséges, akkor az az ember már fölé kerekedik, vagy rabságban tartja valamilyen formában. Vavyen Fable fogalmazta meg a szabadság gondolatát remekül az egyik könyvében, ha jól emlékszem ezt írta: Nem az a szabadság, hogy nem tartozol senkihez, hanem az, hogy Te magad választod ki, kitől függesz. Ha nem szó szerint idéztem, akkor elnézést kérek tőle, a lényeg azért ez, és ezt kellene a Kosoknak leginkább magukévá tenni. Ez a gondolat lehetne egy olyan cél, ami az egész élethez való hozzáállásukat megváltoztathatja. Ezen kívül még a házasság és a hűség ellen beszél benne a robbanékony hangulata, ami nyerssé, keménnyé és türelmetlenné teszi, amint nem teljesítheti az akaratát. Egy családi helyzetben rengeteg olyan esemény van, amikor fel kell áldoznia magát az embernek, de a Kos biztos, hogy ezt nem akarja, vagy legalább is rettenetesen nehezen tűri, de azért a szeretteiért végül is hajlandó áldozatokat vállalni.

Kalo Jenő A gyógyulás szelencéje című könyvében ezt a receptet írja a Kosokhoz: Rengeteget kell ajnározni ahhoz, hogy a házastársa mellett sokáig kitartson szeretettel, hűséggel. Nem kétséges, hogy ő hordja a kalapot, és amíg azt látja, hogy ő az első, addig minden rendben van, de ha az érdeklődés csökken iránta, keresni fog valaki mást, akinél ismét ő lesz az első. Ajánlatos gyakran dicsérni szépségét és tökéletességét. Ugye, azt írta Kalo Jenő, hogy addig nincs baj, ameddig ő az első, de ha megszületik a gyermeke, sajnos sokszor vetélytársat lát benne. A feleségnek nagyon nehéz dolga van egy Kos férfi mellett, amikor megszületik az első babájuk, mert nem csak a kicsi körüli tennivalók szakadnak a nyakába, de még a párját is többet kell gondoznia, mint máskor. Ilyenkor az lehet a legjobb megoldás, ha a kedves Kos apuka sokat segít a baba körül az párjának, és akkor több energiája is marad az ifjú anyának, és még oka is van a dicséretre.